निवेदन नमुनाहरु |


अनलाइन पुन श्रमस्विक्रिति लिनको लागि FEIMS पासवर्ड रिसेट गर्ने निवेदन नमुना

Posted on May 26, 2021 | views : 3054 |

हाल कोरोना महामारीको कारण वैदेशिक रोजगारबाट विदामा आएका तथा अनलाइन श्रम-स्वीकृतिको अवधि सकिएकाहरुले अनलाइनबाटै पुन: श्रम-स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था छ ।  तर कयौंले यसअघि श्रम गराउँदा इमेल अन्यथा प्रविष्ट गराएको कारण अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिन समस्या भएको गुनाशो गरिरहेका छन् ।  तपाइँले अन

Read More

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा

Posted on April 22, 2021 | views : 1671 |

श्री सञ्चालकज्यू, ………………….. ।  महोदय, म वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक भएकोले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ बमोजिम देहायको विवरण सहित यो निवेदन पेश गरेको छुः– (१) रोजगारदाता संस्थाको नामः ......................  (२) जान चाहेको मुलुकः ......................  (३)

Read More

वैदेशिक रोजगार: विदेशमा अंगभंग/विरामी भएमा आर्थिक सहायता लिने निवेदन

Posted on April 19, 2021 | views : 1889 |

वैदेशिक रोजगार: विदेशमा अंगभंग/विरामी भएमा आर्थिक सहायता लिने निवेदन ढाँचा डाउनलोड गर्नुहोस्  Download Now

Read More

वैदेशिक रोजगार: छात्रवृतिको लागि दिने निवेदन ढाँचा

Posted on April 19, 2021 | views : 1884 |

वैदेशिक रोजगार: छात्रवृतिको लागि दिने निवेदन ढाँचा तल क्लिक गरि डाउनलोड गर्नुहोस्  Download Now

Read More

विदेशमा मृत्यु भएको आफन्तको शव झिकाउनको लागि निवेदन

Posted on April 19, 2021 | views : 1806 |

विदेशमा मृत्यु भएको आफन्तको शव झिकाउनको लागि निवेदन तल क्लिक गरि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:  Download Now 

Read More

शव घरसम्म पुर्याउन शव वाहन वा गाडी सेवाको लागि निवेदन

Posted on April 19, 2021 | views : 1911 |

वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएकाको शव घरसम्म पुर्याउन शव वाहन वा गाडी सेवाको लागि निवेदन दिने ढाँचा तल क्लिक गरि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:   DOWNLOAD NOW

Read More

वैदेशिक रोजगार: करकट्टी रकम भुक्तानी सम्वन्धमा निवेदन ढांचा

Posted on April 19, 2021 | views : 1738 |

वैदेशिक रोजगार: करकट्टी रकम भुक्तानी सम्वन्धमा निवेदन ढांचा तल क्लिक गरि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:  Download Now

Read More

वैदेशिक रोजगार: अभिमुखिकरण वापत लागेको रकम फिर्ता लिन दिने निवेदन

Posted on April 19, 2021 | views : 1733 |

यो निवेदन तल क्लिक गरि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:  Download Now

Read Moreवैदेशिक रोजगार वोर्डबाट आर्थिक सहायता लिन स्थानीय तह मार्फत दिइने निवेदन

Posted on April 18, 2021 | views : 3528 |

तलको निवेदन आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ ।   DOWNLOAD NOW 

Read More

सान्त्वना राहत दावी गर्ने निवेदनको ढाँचा

Posted on April 18, 2021 | views : 2170 |

डाउनलोड गर्नुहोस्  मिति: ..................................... श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, बबरमहल, काठमाडौँ । विषय: सान्त्वना राहत रकम भुक्तानी पाँउ । मेरो ..............................................नाता पर्ने श्री............................................

Read More