केयर गिभर (Care Giver) तालिम पाठ्यक्रम

Posted on: 26 Apr, 2021

नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार वोर्डले 'केयर गिभर'हरुले ३ महिने तालिम लिने क्रममा तलको पाठ्यक्रमको आधारमा तालिम लिएको हुनुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगार वोर्डबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम: 

Download Now 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!