गार्मेन्ट/टेलरिङ (Garment/Tailoring) तालिम पाठ्यक्रम

Posted on: 26 Apr, 2021

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको मिति २०७२/१२/१७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम 

Download Now 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!